Annet renhold

Selv om våre hovedfokus ligger på næringsmiddelrenhold med fokus på maskiner og alt rundt produksjon, samt bakteriekontroll og smittevask, har vi også kompetanse på ulike tilliggende tjenester innen renhold. Disse tjenestene kan enkelt suppleres i tillegg til næringsmiddelrenholdet for best mulig ressursutnyttelse og kvalitet/pris. Vi setter opp en samlet plan i samarbeid med våre kunder.

Vi kan tilby bistand innen følgende tjenester:

Daglig renhold

I forbindelse med sanitære forhold rundt produksjonen i en fabrikk, er det også vesentlig at det generelle renholdet holder mål, for å unngå unødige kilder til bakterier. Mc Clean Rengjøringsbyrå ser på dette som et vesentlig punkt inn mot vårt næringsmiddelrenhold, og oppfordrer våre kunder til tett samarbeid på dette området.

Hovedrent

I tillegg til et godt daglig renhold, kommer periodevise oppgaver for å sørge for at alt er 100% tilrettelagt for et godt daglig renhold. Planer for dette utarbeides i samarbeid med kunden.

Trappevask

Få trappeoppgangen til å skinne. Våre profesjonelle trappevaskere har lang fartstid og gode referanser fordi kvaliteten er så god.

Vi tar også oppdrag på trappevask for borettslag og huseierfellesskap med flere enn 100 enheter. Ta kontakt for nærmere prisforespørsel.

Vinduspuss

Rene vinduer er en del av din bedrifts ansikt utad. Våre vinduspussere er profesjonelle og sørger for et vellykket resultat hver gang.

Vi tar også oppdrag på vinduspuss for borettslag og bygninger med flere enn 100 enheter. Ta kontakt for nærmere prisforespørsel.

Graffitifjerning

Graffiti og annen tilgrising kan være til sjenanse og ødelegge det visuelle førsteintrykket. Hold ditt ansikt utad rent for omverdenen.

Vi tar også enkeltstående oppdrag på graffitifjerning på bygninger og fasader. Ta kontakt for nærmere prisforespørsel.