Daglig renhold

I forbindelse med sanitære forhold rundt produksjonen i en fabrikk, er det også vesentlig at det generelle renholdet holder mål, for å unngå unødige kilder til bakterier. Mc Clean Rengjøringsbyrå ser på dette som et vesentlig punkt inn mot vårt næringsmiddelrenhold, og oppfordrer våre kunder til tett samarbeid på dette området.

I tillegg til et godt daglig renhold, kommer periodevise oppgaver for å sørge for at alt er 100% tilrettelagt for et godt daglig renhold. Planer for dette utarbeides i samarbeid med kunden.