Grafittifjerning

Grafitti og annen tilgrising kan være til sjenanse og ødelegge det visuelle førsteintrykket. Hold ditt ansikt utad rent for omverdenen.

Vi tar oppdrag på grafittifjerning på bygninger og fasader. Ta kontakt for nærmere prisforespørsel.